Çark cd. Adapazarı, Sakarya

Çalışma saatleri: 24 saat / 7 gün

Kullanım Koşulları

Aşağıda, Davul Zurna Reklam’a (“Davul Zurna Reklam”, “biz”, “bize”, “bizi”, “bizim”) ait https://davulzurnareklam.com adreslerini ziyaret eden veya hizmetlerinden yararlanan herkes için (“Kullanıcı”, “Kullanıcılar”, “Kullanıcılarımız”, “siz”, “sizler”, “size”, “sizden”, “sizi”) geçerli olan bazı önemli hukuki koşulların listesini bulacaksınız. Davul Zurna Reklam hizmetlerinden yararlanarak ve/veya web sitemizi ziyaret ederek işbu kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız. Eğer bu sayfada yer alan şartların herhangi biri sizler için uygun değilse lütfen bu siteyi kullanmayınız.

Davul Zurna Reklam, işbu dokümanda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirebilme hakkına sahiptir. Bu nedenle belirli aralıklarla kullanım koşullarını ziyaret etmeniz değişebilecek koşullardan haberdar olabilmeniz için önemlidir.

1. GİRİŞ

1.1. Amacımız

Sunduğumuz hizmetler, kullanıcılarımızın şirketlerinin, derneklerinin, ürünlerinin, fikirlerinin veya kendi tercih edebilecekleri ve dikkat çekmek istedikleri ne varsa tanıtımlarını / reklamlarını sadece tek bir platform üzerinden baştan sona yapmalarını sağlayan bir uygulama / web sitesidir. Davul Zurna Reklam, kullanıcıları olarak sizlere dijital reklamlarını; tasarlayabilme, (3. taraf hizmetler aracılığıyla) yayınlayabilme ve takip edebilme imkanını tek bir platformdan vermektedir. Bu kapsamda Davul Zurna Reklam; içerisinde yer alan hazır reklam şablonları ve "studio aracı" ile sizlere kolayca dijital reklam tasarımlarınızı yapabilme; birden fazla dijital reklam platformunu [Facebook reklam platformu (Facebook Business Manager) ve Google reklam platformu (Google Ads) gibi] tek bir kanaldan yönetme imkanı; platform üzerinden yayınlanan dijital reklamların tek platform üzerinden takip edilebilmesi ve raporlanabilmesi; Sizlere daha yüksek performanslı dijital reklamlar yayınlayabilmeniz için bütçe önerileri, hazır hedef kitleleri gibi özellikler sağlar. Ancak Davul Zurna Reklam; her ne kadar bu amaçlar için faaliyet gösterse dahi içeriklerin son haline getirilmesi ve nihai kararın sizlere ait olması nedeniyle hiçbir zaman sizlere performans garanti etmemekte sadece bu amaca hizmet eden faaliyetlerde bulunmaktadır.

1.2. Hukuki Sözleşme

İşbu Davul Zurna Reklam Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”), Davul Zurna Reklam web sitesinde/sitelerinde sunulan ve özellikle bazı hizmetlerimiz ve özelliklerimiz için geçerli olan ek koşullarla birlikte, aksi tarafımızca açıkça belirtilmediği müddetçe Davul Zurna Reklam web sitesini, Davul Zurna Reklam mobil uygulamasını kullanan ve/veya ziyaret eden her birey için geçerli olacak şartlar ve koşulların bütününü oluşturmaktadır.

İşbu Kullanım Koşulları, Davul Zurna Reklam tarafından sizlere sunulan herhangi bir hizmetin kullanımına ilişkin olarak Davul Zurna Reklam ve bağlı şirketleri ve iştirakleri ile tarafınız arasında bağlayıcı ve icra edilebilir bir hukuki sözleşme teşkil etmektedir. Bu nedenle bu koşulları dikkatle okumanızı rica ederiz.

Davul Zurna Reklam tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız, Davul Zurna Reklam web sitesini ve/veya mobil uygulamasını ziyaret etmeniz ve/veya kullanmanız sadece Davul Zurna Reklam Kullanım Koşullarını tümüyle kabul etmeniz halinde mümkün olacaktır.

1.3. Kullanıcı Hesabı

Davul Zurna Reklam tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için öncelikle Davul Zurna Reklam'e kayıt olmalı ve bir kullanıcı hesabı (“Kullanıcı Hesabı”) oluşturmalısınız. Davul Zurna Reklam sunduğu hizmetler gereği sizlerin öncelikle bir tüzel kişilik olduğunu varsaymakta ve sizlerin şahıs veya tüzel kişi bir tacir olduğunuzu varsayarak hareket etmektedir. Bu kapsamda sizlere tek bir Kullanıcı Hesabı içerisinde (birden fazla işletme / marka vb. oluşumunuzun var olması halini de varsayarak alt işletme hesapları (“İşletme Hesabı”) açma imkanı tanımaktadır. Bir Kullanıcı Hesabı altından birden çok İşletme Hesabı bulunması halinde Davul Zurna Reklam tarafından sunulan çeşitli hizmetlerin yer aldığı hizmet paketlerinin (“Abonelik Paketi”) her bir İşletme Hesabı için ayrı ayrı satın alınması gerekmektedir.

Kullanıcı Hesabınıza sizin dışınızda herhangi bir kişi tarafından erişim sağlanması halinde, bu kişi, diğer pek çok işlemin yanı sıra, sizin kullanımınıza sunulmuş olan herhangi bir işlemi yapabileceği, Kullanıcı veya İşletme Hesabınızda yer alan verileri görüntüleyebileceği, Kullanıcı ya da İşletme Hesabınızda değişiklikler yapabileceği gibi bunlarla ilişkili herhangi bir yasal koşulu kabul edebilir veya çeşitli beyanlarda ve taahhütlerde bulunabilir. Bu durumda tüm bu işlemler doğrudan sizin tarafınızdan yapılmış olarak kabul edilir. Bu nedenle Kullanıcı Hesabınıza ait oturum açma bilgilerinizi gizli tutmanızı ve kimse ile paylaşmamanızı rica ederiz. Tarafınızca özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabınız kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü kabul, beyan ve taahhüt dâhil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluğun sadece ve tümüyle size ait olacağını unutmayınız.

Davul Zurna Reklam Kullanıcı veya İşletme Hesabınızı oluştururken ve Davul Zurna Reklam tarafından sunulan hizmetlerden yararlanırken vermiş olduğunuz bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunuz. E-posta adresiniz dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere iletişim bilgileriniz Kullanıcı Hesabının gerçek sahibini tespit etmek / doğrulamak için kullanılabilecektir.

Kullanıcı Hesabının mülkiyetinin bir uyuşmazlığa konu olması halinde, makul kanaatimiz doğrultusunda bir Kullanıcı Hesabının mülkiyetini belirleme hakkımız saklıdır. Ancak, bu yönde bir tespitte bulunmamızın mümkün olmadığı durumlarda, tarafınıza veya diğer herhangi bir tarafa karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin uyuşmazlığa düşen taraflar bu konuyu çözüme kavuşturana dek ilgili Kullanıcı Hesabını askıya alma hakkımız saklıdır. Gerekli olması halinde sizlerden mülkiyeti tespit etmemizi sağlayabilecek belgelerin (resmi kurumlarca düzenlenmiş kimlik belgesi, işyeri ruhsatı vb.) ibraz edilmesini talep edebiliriz. Yukarıda yer verilenlere ek olarak özellikle dikkat edilmesi gereken ilkelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

2. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

2.1. Aşağıdaki hususları kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz:

• 1. On sekiz (18) yaşından büyük olduğunuzu; ayrıca, Davul Zurna Reklam Kullanım Koşullarını kabul etmek, gerek kendiniz gerekse Davul Zurna Reklam Kullanım Koşulları ile ilgili taahhüt altına sokmakta olduğunuz kişi veya kurum adına bağlayıcı bir sözleşme akdetmek için gerekli olan yasal yetki, hak ve özgürlüğe sahip olduğunuzu;

• 2. İkamet ettiğiniz ülkenin ve/veya şirketinizin kurulu bulunduğu ülkenin tarafımıza sağlamış olduğunuz sözleşmede ve/veya fatura adresinde belirtilen ülkeyle aynı olduğunu;

• 3. Davul Zurna Reklam'in sizler için geçerli olan kanuni yükümlülüklere veya bunlara uymanız konularında herhangi bir hukuki danışmanlık veya tavsiyede bulunmadığını anladığınızı; Kullanıcı İçeriğiniz bakımından:

o Davul Zurna Reklam tarafından sizlerin pazarlama faaliyetlerinizde temel olarak baz alınacak olan reklam şablonları hariç olmak üzere; her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, kod, çizim, derleme, sanat çalışması, arayüz, kullanıcı adı, bilgi, metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller (“İçerik”) dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde sizler tarafından Kullanıcı Hesabınıza yüklenen veya sağlanan ya da Davul Zurna Reklam tarafından sizin için Kullanıcı Hesabınıza yüklenen, kopyalanan veya karşıya yüklenen tüm içeriklerin (“Kullanıcı İçeriği”) ve bunlardan doğan tüm hakların sahibi olduğunuzu; Kullanıcı İçeriğine Davul Zurna Reklam veya iştirakleri tarafından yasal olarak erişilmesi, söz konusu içeriğin içe aktarılması, kopyalanması, kullanılması, yayınlanması, devredilmesi veya lisansa bağlanması için gerekli yetki, hak, lisans, onay ve izinlerin tümüne sahip olduğunuzu;

o Kullanıcı İçeriğinizi içe aktarmak, kopyalamak, sergilemek, karşıya yüklemek, iletmek ve/veya diğer bir şekilde kullanmak için Davul Zurna Reklam’in her türlü web sitesine, web sayfasına ve/veya başka bir çevrimiçi hizmete erişmesine izin vermek için gerekli tam yetkiye, mülkiyete, lisanslara, izinlere ve salahiyete sahip olduğunuzu (ve sahip olmaya devam edeceğinizi);

o Herhangi bir kişisel bilginin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan herhangi bir kişi, kurum ya da mülkün görüntü veya tasvirinin ilan edilmesi, iletilmesi ve yayımlanması için yürürlükteki kanunlar kapsamında gerekli olan tüm onay ve izinleri temin etmiş olduğunuzu ve bu konuda geçerli tüm kanunlara uyacağınızı.

• 4. Davul Zurna Reklam hizmetlerinden yararlanırken uygulanabilir olan yürürlükteki tüm kanunlara ve Davul Zurna Reklam ile akdedilen tüm sözleşmesel koşullara harfiyen uyacağınızı;

• 5. Davul Zurna Reklam hizmetlerinden faydalanmak amacıyla Kullanıcı Hesabınız kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler (Kullanıcı içeriğine erişilmesi, yüklenmesi, kopyalanması ya da yayınlanması) kapsamındaki tüm sorumluluk ve yükümlülüğün münhasıran sizlere ait olacağını,

• 6. Kullanıcı içeriğiniz, ürünleriniz ile üçüncü taraf hizmetleri ile ilgili uygulamalar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı Hesabınız ile ilgili olarak tarafınızca işlenen tüm bilgileri düzenli ve bağımsız olarak kaydetmeyi ve yedeklemeyi,

• 7. Kullanıcı Hesabınızın veya herhangi bir parçasının Davul Zurna Reklam pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Davul Zurna Reklam tarafından çevrimiçi ve/veya çevrimdışı olarak ücretsiz kullanılmasına izin verdiğinizi,

• 8. Tüm Kullanıcı Hesaplarının ve/veya içeriklerinin barındırılması, iletilmesi, yayınlanması ve/veya görüntülenmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Davul Zurna Reklam hizmetlerinin ne şekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edilebileceğine ilişkin takdir yetkisinin münhasıran Davul Zurna Reklam’e ait olduğunu,

• 9. Davul Zurna Reklam’in Davul Zurna Reklam hizmetlerini alternatif fiyat tarifeleriyle sunma, içerik boyutu / uzunluğu, içerik kalitesi / formatı, içerik kaynakları indirme süresinin uzunluğu vb. kısıtlama ve belirlemeler dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kriteri belirleme ve değiştirme hakkına sahip olduğunu,

2.2. Aşağıda belirtilenleri yapmamayı kabul ve taahhüt etmektesiniz:

• 1. Davul Zurna Reklam web sitelerini, Davul Zurna Reklam hizmetlerini (veya bunların herhangi bir parçasını), Kullanıcı Hesaplarında kullanılmak ve görüntülenmek üzere Davul Zurna Reklam tarafından sunulan herhangi bir içeriği ya da bu amaca yönelik üçüncü taraf hizmetlerini (“Lisanslı İçerik”) ve/veya bunların herhangi bir parçasını herhangi bir şekilde kopyalamak, değiştirmek, tekrar kullanmak, bunlara dayalı türev eserler yaratmak, bunları indirmek, uyarlamak, tersine mühendislik uygulamak, benzerini yapmaya çalışmak, başka bir sunucuya taşımak, tercüme etmek, derlemek, kaynak koda dönüştürmek veya parçalara ayırmak veya önceden Davul Zurna Reklam'in yazılı ve özel iznini almaksızın ve/veya Davul Zurna Reklam Koşulları kapsamında açıkça izin verilmediği halde yukarıda anılanların herhangi birini kamuya açık olarak sergilemek, icra etmek, iletmek veya dağıtmak;

• 2. Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini veya Lisanslı İçeriği karalayıcı, hakaretamiz, müstehcen, taciz edici, tehditkar, kışkırtıcı, istismar edici, ırkçı, saldırgan, yanıltıcı veya hileli ya da suça veya suistimale teşvik edici olarak addedilebilecek biçimde veya Davul Zurna Reklam'in ve/veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını (bilumum fikri mülkiyet hakları, sözleşmesel haklar veya vekil hakları da dâhil olmak üzere) başka şekillerde ihlal eden veya önceden açık onaylarını almadan herhangi bir kişi, kurum ya da markayı kötüleyen veya küçük düşüren başka şekillerde sunmak, iletmek veya sergilemek;

• 3. Başka web siteleri, üçüncü taraf yazılımları veya hizmetlerine giriş yapmak için gerekli bilgileri ve/veya şifreleri ele geçirmek için herhangi bir yasadışı eylemde bulunmak;

• 4. Davul Zurna Reklam hizmetlerini veya Lisanslı İçeriğini Davul Zurna Reklam tarafından sağlananlar dışında herhangi bir web sitesi, medya, ağ veya sistemde yayımlamak ve/veya kullanmak ve/veya Davul Zurna Reklam tarafından önceden yazılı olarak açıkça müsaade edilmediği müddetçe herhangi bir Davul Zurna Reklam Hizmeti, Lisanslı İçerik ve/veya Kullanıcı Hesabını (veya onun herhangi bir parçasını) çerçevelemek, "ayrıntılı bağlantı" (deep link), "page scrape" uygulamak, yansıtmak ve/veya bunlar etrafında bir tarayıcı ya da sınır ortamı oluşturmak;

• 5. Davul Zurna Reklam hizmetlerinin herhangi bir kısmına (veya verilerine ve/veya İçeriğe) erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, kod, algoritma, metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer süreçler kullanmak; veya Davul Zurna Reklam hizmetlerinin kullanım maksadı dışında herhangi bir malzeme, doküman, hizmet veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir Davul Zurna Reklam hizmetinin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde yeniden oluşturmak veya atlamak;

• 6. Davul Zurna Reklam'in itibarına ve saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek veya Davul Zurna Reklam'in itibarını zedeleyebilecek veya Davul Zurna Reklam'e zarar verebilecek şekilde hareket etmek;

• 7. Davul Zurna Reklam veya Davul Zurna Reklam markalarını ve/veya bunların varyasyonlarını ve hatalı yazılmış hallerini kullanan arama motoru veya diğer tıklama başına ödeme anahtar kelimelerini veya alan adlarını satın almak;

• 8. Davul Zurna Reklam hizmetlerinden yararlanırken, Kullanıcı veya İşletme Hesaplarında doğrudan veya dolaylı olarak başka bir kişiyi, kurumu, işletmeyi veya markayı taklit etmek, yanlış bilgi vermek, kimliğinizi saklamak amacıyla başka şekillerde herhangi bir manipülasyona başvurmak;

• 9. Herhangi bir kişi veya kurumla olan bağlantınıza ilişkin yalan beyanda bulunmak veya başka şekilde gerçek dışı bilgi vermek veya Davul Zurna Reklam'in ya da başka herhangi bir üçüncü tarafın sizi, Kullanıcı Hesabınızı, İşletme Hesabınızı, işletmenizi, ürünlerinizi veya herhangi bir beyanınızı desteklediğine dair açık veya zımni olarak gerçek dışı ifadeler kullanmak;

• 10. Bilgilendirilmiş olarak açıkça onaylamadıkları müddetçe, Davul Zurna Reklam hizmetlerinin herhangi bir diğer kullanıcısı ile ilgili ters arama yapmak veya bunları takip etmek veya takip etme girişiminde bulunmak veya diğer herhangi bir kullanıcının mahremiyet haklarına ve diğer haklarına başka şekillerde müdahalede bulunmak veya bu hakları ihlal etmek;

• 11. Davul Zurna Reklam hizmetlerine, Kullanıcı veya İşletme Hesaplarına, başka Kullanıcının/Kullanıcıların hesabına veya Davul Zurna Reklam hizmetlerine bağlı diğer sistem veya ağlara erişimi önlemek ya da kısıtlamak amacıyla kullanılan herhangi bir tedbiri bilgisayar korsanlığı, şifre arama veya diğer meşru olmayan ya da yasaklı yöntemler kullanmak suretiyle devre dışı bırakmak, atlamak veya başka şekillerde engellemek;

• 12. Davul Zurna Reklam hizmetlerinin veya Davul Zurna Reklam Hizmetlerine bağlı herhangi bir ağın saldırılara açık olma durumunu incelemek, taramak veya test etmek;

• 13. Herhangi bir Davul Zurna Reklam hizmetini ve/veya Kullanıcı Hesaplarını her türlü teklifsiz e-posta, istenmeyen e-posta, sahtekârlık, dolandırıcılık, kimlik avı, "zincirleme mektup", "saadet zinciri" veya benzer işlemlerle bağlantılı olarak kullanmak veya diğer şekillerde etik olmayan pazarlama veya reklam faaliyetlerinde bulunmak;

• 14. Kamuya açık bir şekilde desteklenen arayüzlerimiz haricinde herhangi bir araç veya teknoloji (ör. kopyalama ve gezinme) vasıtasıyla Davul Zurna Reklam hizmetleri, Kullanıcı Hesapları, İşletme Hesapları, Lisanslı İçerikler ve/veya Kullanıcı içeriğine erişmek;

• 15. Davul Zurna Reklam Kullanım Koşulları kapsamında açıkça izin verilen haller dışında lisanslı içeriği ve/veya Davul Zurna Reklam hizmetlerine ilişkin herhangi bir kullanımı veya erişimi satmak, lisansa bağlamak veya herhangi bir ticari amaca yönelik olarak kullanmak;

• 16. Telif hakkı işareti [©], Creative Commons [(cc)] işaretleri ve ticari markalar [® veya ™] dâhil olmak üzere Davul Zurna Reklam hizmetlerinde ve/veya Lisanslı İçerikte yer alan ve lisans verenlerimizin telif haklarını gösteren herhangi bir telif hakkı bildirimini, filigranını, kısıtlamasını ve işaretini kaldırmak ya da değiştirmek;

• 17. Davul Zurna Reklam koşullarından herhangi birini veya Davul Zurna Reklam hizmetlerini kullanmanız bakımından geçerli olan herhangi bir kanun veya gerekliliği ihlal etmek, ihlal etme teşebbüsünde bulunmak veya başka şekillerde bunlara uymamak.

• 18. Karşılaştırma yapmak veya benzer bir rekabet incelemesi yapmak ya da rakip bir ürün veya hizmet oluşturmak amacıyla Davul Zurna Reklam hizmetlerine erişmek veya hizmetleri kullanmak

Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birine uymamanız veya bunlara ilişkin yalan beyanda bulunmanız halinde Kullanıcı Hesabınızın, İşletme Hesaplarınızın ve/veya tarafınıza sağlanan herhangi bir hizmetin derhal sonlandırılabileceğini, bu işlemlerin tarafınıza ilave bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın yapılabileceğini ve ilgili Hizmetler için ödenmiş olan ücretlerin iade edilmeyeceğini kabul etmektesiniz.

3. İçerik ve Mülkiyet

3.1. Fikri Mülkiyetiniz

Davul Zurna Reklam ile tarafınız arasında olmak kaydıyla ve Davul Zurna Reklam tarafından sizlere sunulan reklam şablonları kapsam dışında kalmak kaydıyla; Kullanıcı içeriğiniz ve tarafınızca oluşturulan tüm diğer materyallerle ilgili fikri mülkiyet, tarafınızca yaratılan her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, çizim, derleme, sanat eseri, metin ve edebi eser tümüyle size aittir. Davul Zurna Reklam, Davul Zurna Reklam hizmetleri vasıtasıyla oluşturulmamış ve tamamen tarafınızca üretilmiş içerikleriniz üzerinde mülkiyet hakkı talep etmemektedir. Yalnızca sizlere Davul Zurna Reklam hizmetlerini sağlayabilmek amacıyla gösterim ayarlamaları yapmak, yedeklemek, çoğaltmak ve hizmetlerimizi sunmak için gereken, uygun gördüğümüz tüm diğer teknik işlemleri ve/veya kullanımları gerçekleştirebilmek için erişebileceğimizi, platformumuza yükleyeceğimizi ve/veya kopyalayabileceğimizi bilmekte ve kabul etmektesiniz.

3.2. Davul Zurna Reklam'in Fikri Mülkiyeti

Tescil edilmiş ve/veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her türlü reklam şablonu, sanat eseri, grafik, görsel, web sitesi şablonu ve pencere öğesi, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu (html dahil), uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, animasyon, arayüz, dokümantasyon, bunların türevleri ve versiyonları, Davul Zurna Reklam hizmetlerinin "görünümü ve hissi", yöntem, ürün, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, logo, alan adı, özelleştirilmiş URL, ticari marka, hizmet markası, ticari ad ve mülkiyete ilişkin diğer tanımlayıcı unsur da dahil olmak üzere telif hakkına konu edilebilir her türlü materyal veya bu materyallerin yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamında herhangi bir telif hakkına konu olan veya olabilecek diğer herhangi bir içeriği de dâhil olmak üzere Davul Zurna Reklam hizmetlerine ait olan ve bunlardan kaynaklanan tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (hep birlikte "Fikri Mülkiyet" olarak anılacaktır) ve bunların bilumum türevleri Davul Zurna Reklam'e ait ve/veya Davul Zurna Reklam'e lisanslıdır.

Davul Zurna Reklam hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe, Davul Zurna Reklam sizlere Davul Zurna Reklam Fikri Mülkiyetine veya herhangi bir parçasına ait olan veya bundan kaynaklanan herhangi bir hak veya menfaat tanınmamaktadır. Davul Zurna Reklam Koşullarında yer alan hiçbir husus hiçbir kanun kapsamında Davul Zurna Reklam'in Fikri Mülkiyet hakları bakımından herhangi bir devir veya feragat teşkil etmez.

3.3. Geribildirim ve Öneriler

Davul Zurna Reklam hizmetleri (gerek mevcut, gerekse önerilen veya planlananlar) ile ilgili olarak tarafımıza herhangi bir Fikri Mülkiyet konusu olan veya olabilecek bir öneri, yorum veya diğer geribildirimde bulunmanız halinde, söz konusu geribildirimin münhasıran sahibi Davul Zurna Reklam olacaktır. Davul Zurna Reklam'e geribildirimde bulunmakla, bu geribildirimin Davul Zurna Reklam tarafından aşağıda sayılan amaçlarla kullanılabileceğini kabul etmektesiniz:

• i. Davul Zurna Reklam hizmetlerini daha da geliştirmek, özelleştirmek ve iyileştirmek,

• ii. Sürekli yardım ve teknik destek sağlamak,

• iii. Geribildiriminize dayalı olarak veya diğer bir şekilde genel veya kişiselleştirilmiş şekilde Davul Zurna Reklam’ten bildirim ve/veya görüşme talebi almak,

• iv. Belirli promosyonlara olanak tanımak, desteklemek ve sunmak ve performansını izlemek,

• v. Davul Zurna Reklam’in hizmetlerini iyileştirmek amacıyla kullanabileceği toplu istatistiksel veriler ve başka toplu ve/veya çıkarım yoluyla elde edilen bilgiler oluşturmak,

• vi. Davul Zurna Reklam veri güvenliği ve dolandırıcılığı önleme imkânlarını artırmak,

• vii. İlgili kanun ve yönetmeliklere uymak.

Bunlara ek olarak, söz konusu geribildirimin doğru ve eksiksiz olduğunu ve herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmekte; söz konusu geribildirime ilişkin olarak sahip olabileceğiniz her türlü hak, mülkiyet ve menfaati gayrikabil-i rücu olarak Davul Zurna Reklam'e devretmekte ve söz konusu geribildirime ait olan veya bundan kaynaklanan tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında açıkça ve gayrikabil-i rücu olarak feragat etmektesiniz.

4. GİZLİLİK

Davul Zurna Reklam tarafından sağlanan hizmetlerin bazı bölümleri belirli kişisel tanıtıcı veya tanımlayıcı bilgilerin verilmesini, toplanmasını ve/veya kullanılmasını gerektirmektedir. Davul Zurna Reklam ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetleri Davul Zurna Reklam hizmetlerine erişimin veya bu hizmetlerin kullanımının bir parçası olarak özellikle Kullanıcıların Davul Zurna Reklam hizmetleri üzerinden ve/veya Kullanıcı Hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler veya gezinim de dâhil olmak üzere, Kullanıcılara ilişkin bazı verileri toplayabilir, bu verilere erişebilir ve bu verileri kullanabilir. Anılan veri toplama ve kullanım uygulamalarıyla ilgili ayrıntılar için KVKK ve Aydınlatma Metni ve Çerez Politikamızı düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz.

5. HİZMET ÜCRETLERİ

5.1. Ücretli Hizmetler

Başta Abonelik Paketleri olmak üzere bir takım Davul Zurna Reklam hizmetlerinin kullanımı, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla Davul Zurna Reklam tarafından tayin edilen belirli ücretlere tabi olabilir (“Ücretli Hizmetler”). Davul Zurna Reklam, söz konusu Ücretli Hizmetler için o tarih itibariyle geçerli olan ücretler ile ilgili bildirimde bulunacaktır. Söz konusu Ücretli Hizmetleri almak veya kullanmak istemeniz halinde, geçerli ücretleri peşin ödemeniz gerekmektedir. Ödemelerin Kullanıcı Hesabı altında yer alan her bir İşletme Hesabı için ayrı ayrı ödenmesi gerekmektedir.

Davul Zurna Reklam, mevcut aboneliklerinizi etkilemesi halinde tarafınıza bildirimde bulunmak kaydıyla, ücretlerde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bir indirim veya diğer tanıtım kampanyasından faydalanmış olmanız halinde, Davul Zurna Reklam, ilgili Davul Zurna Reklam hizmetine/hizmetlerine aboneliğinizi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak geçerli tam ücret üzerinden yenileme hakkına sahiptir.

Kanunların elverdiği ölçüde (ve aksi Davul Zurna Reklam tarafından yazılı olarak belirtilmediği müddetçe), tüm ücretler vergi dairelerince uygulanan her türlü vergi (katma değer vergisi, satış vergisi, mal ve hizmetler vergisi, vb. dâhil), harç ve resim ("Vergiler") hariç olarak verilmiş olup, Ücretli Hizmetlerden faydalanmanız veya tarafınızca yapılan her türlü ödeme ya da satın alma işlemi ile ilgili olan yürürlükteki tüm Vergilerin ödenmesi tarafınızın sorumluluğundadır. Davul Zurna Reklam'in tarafınızca ödenen ücretlerle ilgili olarak Vergi alması veya ödemesinin gerekli olması halinde, söz konusu Vergiler daha önce gerçekleştirilen işlemlere eklenerek tarafınızdan tahsil edilmiş olsun ya da olmasın, ödenmemiş herhangi bir ücrete eklenebilir ve bununla ilgili işleme ait faturaya yansıtılabilir. Ücretli Hizmetlerin satın alınması veya yenilenmesi ile bağlantılı olarak üçüncü taraflarca sizden tahsil edilebilecek herhangi bir ek ücret bulunup bulunmadığını kontrol etmenizi öneririz (örneğin uluslararası işlem ücretleri, kambiyo ücretleri veya bankalara ya da kredi kartı şirketlerine ödenmesi gereken ücretler). Davul Zurna Reklam bu tür ek ücretler veya masraflardan sorumlu değildir.

Ücretli Hizmetlerden faydalanmak için kayıt yaptırmak veya bilgilerinizi vermekle, Davul Zurna Reklam’e (gerek doğrudan, gerekse bağlı kuruluşları, iştirakleri veya diğer üçüncü taraflar vasıtasıyla) Davul Zurna Reklam’in anlaşmalı olduğu ödeme sağlayıcısı vasıtasıyla veya tarafınızca tayin edilen banka hesabından ödeme ve hizmet ücreti talep ve tahsil etme (veya başka şekillerde ücret yansıtma, iade yapma veya diğer faturalandırma işlemlerini gerçekleştirme); Davul Zurna Reklam ve/veya bağlı kuruluşlarının ödemelerin zamanında yapılmasını teminen, ödeme, kredi kartı veya banka hesabı sağlayıcınızdan güncel ödeme bilgilerinin sorgulanmasına yönelik olanlar da dâhil olmak üzere (örneğin, kredi kartı şirketiniz tarafından tarafımıza sağlanabilecek olan güncelleştirilmiş son kullanma tarihi veya kredi kartı numarası bilgileri) tarafınızca tayin edilen ödeme hesabının veya mali bilgilerin doğrulanması için gerekli olduğunu düşündüğü her türlü sorgulamayı ve işlemi yapma konusunda yetki vermektesiniz.

Aldığınız Ücretli Hizmetlerin ödemesini yapmak için Davul Zurna Reklam'te kayıtlı bir kredi kartınızın olması (“Kayıtlı Kart”) gerekmektedir. Kayıtlı Kartınızı, Hesabım sayfasında görünen son dört rakamından ve geçerlilik tarihinden tanıyabilirsiniz.

Davul Zurna Reklam tarafından sunulan Abonelik Paketleri arasında alt Abonelik Paketinden üst Abonelik Paketine geçiş yapmanız halinde; geçiş yapacağınız tarihten mevcut Abonelik Paketinizin aylık bitim tarihine kadar olan günler hesaplanır ve sadece kalan günler için üst Abonelik Paketi ile mevcut Abonelik Paketiniz arasındaki fark sizlerden tahsil edilir. Ödemeyi yapmanız halinde; Abonelik Paketiniz, geçmeyi talep etmekte olduğunuz üst Abonelik Paketine hemen yükseltilir ve otomatik yenileme işlemi de söz konusu üst Abonelik Paketi üzerinden devam eder.

Davul Zurna Reklam tarafından sunulan Abonelik Paketleri arasında üst Abonelik Paketinden alt Abonelik Paketine geçiş yapmanız halinde; söz konusu Abonelik Paketinizin süresi bitene kadar mevcut üst Abonelik Paketinizi tüm özellikleri ile birlikte söz konusu dönem içerisinde aynen kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak yenileme dönemi geldiğinde Abonelik Paketiniz otomatik olarak alt Abonelik Paketi üzerinden yenilenerek devam ettirilir ve tercih ettiniz alt Abonelik Paketi üzerinden ücretlendirilir. Hali hazırda kullanmakta olduğunuz üst Abonelik Paketinizi satın aldığınız dönem boyunca aynen kullanmaya devam edebileceğiniz için; Davul Zurna Reklam, üst Abonelik Paketinizi alt Abonelik Paketine geçirdiğiniz için size herhangi bir ücret iadesi yapmaz. Belirtmek isteriz ki yenileme döneminde alt Abonelik Paketine geçtiğiniz zaman, önceden kullandığınız üst Abonelik Paketinde yer alan özellikleri kullanmaya / görüntülemeye devam edemezsiniz. Ancak daha evvelki Abonelik Paketiniz ile tercih ettiğiniz yeni Abonelik Paketinizde ortak bulunan özellikleri aynen kullanmaya devam edebilirsiniz.

Davul Zurna Reklam, hizmetlerini sürekli olarak geliştirmek ve daha iyi bir hizmet verebilmek adına sürekli olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda Davul Zurna Reklam; sadece sabit Abonelik Paketleri sunmanın dışında, uygulama / web sitesi içerisi ek satın alımlar yapılmasına imkan tanıyan ek hizmetler sunmaktadır. İşbu ek hizmetlere Kullanıcı Hesabı içerisinden detaylı olarak erişim sağlanabilmekte ve tek seferlik peşin yapılacak ödemeler gerçekleştirmek suretiyle dilendiği zaman yararlanılabilmektedir. Ancak sizlerin söz konusu ek hizmetleri sürekli olarak her ay normal Abonelik Paketinize ilaveten satın almak istemeniz halinde söz konusu ödemeler de normal faturanıza sürekli olarak yapılan eklemeler ile yansıtılacaktır. Ek hizmetler kapsamında yapılacak ödeme ve faturalandırma işlemleri de gene işbu Kullanım Koşullarının 5.1. ve 5.2. maddelerinde yer alan ödeme ve fatura koşullarına tabidir.

5.2. Faturalar

Davul Zurna Reklam ve/veya bağlı kuruluşları, tüm ücret ödemeleri ve Davul Zurna Reklam'e ya da Davul Zurna Reklam tarafından yapılan tüm iadeler için bir fatura veya alacak dekontu ("Fatura") düzenlerler. Tüm faturalar elektronik fatura / e-arşiv fatura şeklinde düzenlenir ve Kullanıcı Hesabınız üzerinden ve/veya e-posta yoluyla tarafınıza sunulur. Kanunlara uygun fatura düzenlenebilmesi amacıyla bazı Kişisel ya da Şirket Bilgileri (Gizlilik Politikasında verilen tanım kapsamında) sağlamanız talep edilebilir.

Kullanıcı Hesabınız altında birden çok İşletme Hesabı bulunması halinde her bir İşletme Hesabı için ayrı ayrı Davul Zurna Reklam Abonelik Paketleri satın alınması gerekmekte olup, Faturalar da her bir İşletme Hesabı için ayrı ayrı düzenlenerek tarafınıza iletilecektir.

5.3. Aboneliklerin Otomatik Olarak Yenilenmesi

Herhangi bir kesinti ya da hizmet kaybı yaşanmaması adına Ücretli Hizmetlerin bir kısmı varsayılan olarak otomatik yenileme seçeneği içerir ve bu kapsamda Ücretli Hizmetler, siz aksini seçmedikçe / iptal etmedikçe, en başta belirtilen ilgili abonelik süresi sona erdiğinde, ilk baştaki abonelik süresine (uzatma süreleri hariç) eşit bir yenileme dönemi için (eğer varsa mevcut vergi değişikliklerini yansıtmak kaydıyla ve varsa önceki abonelik sürecinde uygulanan indirimler ile promosyonlu teklifler hariç olmak üzere) (“Ücretli Hizmetleri Yenileme”) aynı fiyat üzerinden, otomatik olarak yenilenecektir. Örneğin, Ücretli Hizmetin ilk abonelik süresi bir ay ise, her bir yenileme dönemi (mevcutsa) bir ay olacaktır. Davul Zurna Reklam, bu bağlamda, ilgili yenileme dönemi başlamadan bir (1) hafta öncesine kadar Kayıtlı Kartınızdan ilgili Ücretleri otomatik olarak tahsil etme girişiminde bulunabilir. Ücretlerin zamanında tahsil edilememesi halinde, tamamen Davul Zurna Reklam’in takdirine bağlı olarak, Davul Zurna Reklam herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bu Ücretleri daha sonra tahsil etmeyi deneyebilir (ancak böyle bir zorunluluğu bulunmamaktadır) ve/veya Kullanıcı Hesabınızı askıya alabilir ya da iptal edebilir. Eğer Ücretli Hizmet Yenilemeniz yıllık veya birden çok yıllık bir abonelik süresine tabi ise, ilgili Ücretli Hizmetin yenileneceği tarihten en az otuz (30) gün önce Davul Zurna Reklam size bir bildirimde bulunmaya çalışacaktır.

İşletme Hesabınızda yer alan abonelik ayarlarından dilediğiniz zaman Ücretli Hizmet Yenileme için otomatik yenileme seçeneğini kapatabilirsiniz.

Ücretli Hizmetlerden olan Abonelik Paketleri’nin ara dönemlerde alt veya üst Abonelik Paketleri arasında değiştirilmesi halinde; Davul Zurna Reklam söz konusu Abonelik Paketi üyeliğinizi son seçmiş olduğunuz / geçiş yaptığınız Abonelik Paketi üzerinden otomatik olarak yenileyecektir.

Davul Zurna Reklam hizmetlerinin (söz konusu hizmetlerin otomatik abonelik yenilemesine tabi olsun ya da olmasın) doğrulanması ve/veya başarılı bir şekilde yenilenmesi ile ilgili sorumluluk tamamıyla tarafınıza aittir. Buna kapsamda, daha evvel tarafınızca satın alınmış olan herhangi bir Ücretli Hizmetin iptal edilmesi, tekrarlayan ücretlerin yansıtılmaması veya herhangi bir Davul Zurna Reklam hizmetinin otomatik abonelik yenileme işlemine tabi olmaması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle sona ermesiyle ilgili sorumluluk münhasıran tarafınıza aittir. Herhangi bir Davul Zurna Reklam hizmetinin ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetinin sayılan nedenlerle sona ermesiyle ilgili olarak Davul Zurna Reklam aleyhinde herhangi bir talep ileri sürmemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

6. İPTAL

6.1. Kullanıcı Tarafından Yapılan İptaller

Kullanıcı Hesabınızı ve/veya İşletme Hesaplarınızı dondurabilir / kapatabilir, herhangi bir Davul Zurna Reklam hizmetinden yararlanmayı dilediğiniz zaman durdurabilir ve Davul Zurna Reklam hizmetlerine ilişkin talimatlara uygun bir şekilde bunların iptal edilmesini talep edebilirsiniz. İptal talebinizi her bir İşletme Hesabı için ayrı ayrı yapmanız gerekmektedir. Ancak doğrudan İşletme Hesaplarınızın bağlı olduğu Kullanıcı Hesabınızı iptal etmeniz halinde otomatik olarak iptalini talep ettiğiniz Kullanıcı Hesabına bağlı İşletme Hesaplarının tümünün de iptalinin talep edildiği varsayılacaktır. Söz konusu iptale ilişkin yürürlük tarihi ve saati Davul Zurna Reklam hizmetlerine ilişkin iptal işleminin tarafınızca tamamlandığı tarih ve saat olacağı gibi Ücretli Hizmetlerin iptaline ilişkin yürürlük tarihi ve saati ise ilgili Ücretli Hizmetlerin abonelik döneminin bitim tarihi olacaktır.

Ücretli Hizmet Yenileme abonelikleri, yukarıda yer alan hükümlere bakılmaksızın, sadece hali hazırda ödeme yapmış olduğunuz dönemin sona ermesi üzerine sonlandırılacaktır. İptal süreci birkaç gün sürebileceğinden, bir sonraki yenilemenin ve ilgili ücretlendirmenin otomatik olarak yapılmasını önlemek için, iptal talebinin güncel hizmet döneminin sona ermesinden en az beş (5)iş günü önce iletilmesi gerekmektedir. Beş (5) iş gününden geç yapılan Ücretli Hizmet Yenileme abonelikleri nedeniyle bir sonraki dönemde kayıtlı ödeme bilgileri aracılığıyla Davul Zurna Reklam tarafından ücret tahsili yapılabilecektir.

Ücretli Hizmetlerinizin iptal edilmesiyle ilgili daha fazla bilgiyi Davul Zurna Reklam müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.

6.2. Davul Zurna Reklam Tarafından Yapılan İptaller

Davul Zurna Reklam, tarafınızca kabul edilen koşullarından herhangi birine uyulmaması ve/veya ödenmesi gereken ücretlerin hiç veya zamanında ödenmemesi halinde, Kullanıcı Hesabınızı (veya bunların belirli özelliklerini) ve ayrıca, ilişkili herhangi bir Davul Zurna Reklam hizmetinin (örneğin Ücretli Hizmetler) veya Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tarafınıza sağlanmasını (ödeme tamamen yapılıncaya kadar) askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.

6.3. Veri, İçerik ve Kapasite Kaybı

Kullanıcı Hesabınızın veya Kullanıcı Hesabınızla ilişkili herhangi bir Davul Zurna Reklam hizmetinin veya Üçüncü Taraf Hizmetinin (gerek tarafınızca talep edilmesi üzerine, gerekse Davul Zurna Reklam'in takdirine bağlı olarak) iptal edilmesi; Davul Zurna Reklam vasıtasıyla gerçekleştirilen reklam kampanyalarının durdurulması veya silinmesi; her türlü Kullanıcı içeriği, Kullanıcı Hesabınızda tutulan veriler dâhil olmak üzere Kullanıcı Hesabınızın içerik, özellik veya kapasitesinin bir kısmının kaybına ("Kapasite Kaybı") neden olabilir. Davul Zurna Reklam söz konusu Kapasite Kaybıyla ilgili veya Kullanıcı Hesabınızın, kullanıcı içeriğinizin ve ürünlerinizin yedeğinin alınmasıyla ilgili hiçbir şekilde yükümlülük altında değildir. Ayrıca, bir Kullanıcı Hesabının ve/veya herhangi bir Davul Zurna Reklam hizmetinin iptal edilmesini takiben yeniden etkinleştirilmesinin, tamamen Davul Zurna Reklam'in takdir yetkisi dâhilinde tayin edilecek ek ücretlere tabi olabileceği de unutulmamalıdır.

8. ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ

Davul Zurna Reklam Hizmetleri, Davul Zurna Reklam Web Sitesi ve Davul Zurna Reklam Mobil üzerinden sunulan üçüncü taraf uygulamaları ve pencere öğeleri, üçüncü taraf Lisanslı İçeriği, medya dağıtım hizmetleri, Ödeme Sağlayıcıları, Kullanıcı Hesabınızla ilgili olarak size destek sağlayabilecek üçüncü taraf tasarımcılar da dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Kullanıcı Hesabınız ve genel anlamda kullanıcı deneyiminizi geliştirmek amacıyla kullanabileceğiniz bazı üçüncü taraf hizmet, ürün ve araçlarından (hep birlikte "Üçüncü Taraf Hizmetleri" olarak anılacaktır) faydalanmanıza ve bunları temin etmenize olanak sağlar.

Davul Zurna Reklam, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tarafınıza ne şekilde (bazı Davul Zurna Reklam hizmetleriyle bütünleştirilmiş halde veya bütünleştirilmiş şekilde, Davul Zurna Reklam veya Davul Zurna Reklam tarafından belgelendirilen veya yetkilendirilen kişilerce ayrı olarak veya Davul Zurna Reklam hizmetlerinin herhangi bir yerinde başka şekillerde) sunulmuş olduğuna bakılmaksızın, sadece tarafınızla anılan Üçüncü Taraf Hizmetleri arasında aracı bir platform olarak hareket etmekte olup, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerini herhangi bir şekilde desteklemediği gibi bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altında da değildir. Davul Zurna Reklam, tarafınızla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti arasındaki herhangi bir ilişki veya işleme taraf olmadığı gibi, bunların izlenmesinden de hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bu tür hizmetlerin Davul Zurna Reklam’e ve/veya bu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin sağlayıcılarına ek ücretler ödenmesini gerektirebileceğini kabul etmektesiniz. Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin her türlü kullanımıyla ilgili risk ve sorumluluklar münhasıran tarafınıza ait olup, ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tabi olduğu ve bu hizmetleri kullanmadan önce incelemeniz önerilen belirli hukuki ve mali şartlara tabi olabilir. Hizmetlerimizden faydalanırken üçüncü tarafların hizmetlerini, yazılımlarını veya ürünlerini kullanırsanız, onların kullanım koşullarına uygun hareket ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Davul Zurna Reklam, bu tür durumlarla karşılaşılmayacağını ummakla birlikte, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetini -o an itibarıyla Kullanıcı Hesabınız bünyesi dâhilinde yer almış ya da bunların bir parçası yapılmış olsun ya da olmasın- sizlere karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin dilediği zaman askıya alabilir, erişime kapatabilir veya Kullanıcı Hesabınızdan ve/veya Davul Zurna Reklam hizmetlerinden kaldırabilir.

9.UYGUNSUZ DAVRANIŞLAR

Davul Zurna Reklam Hizmetlerini kullanırken çeşitli kaynaklara ait Kullanıcı Hesaplarına, Kullanıcı İçeriği veya Üçüncü Taraf Hizmetlerine maruz kalabilirsiniz ve bunlar hatalı, saldırgan, sakıncalı veya yasa dışı olabilir. Bunlarla ilgili olarak Davul Zurna Reklam aleyhinde sahip olduğunuz veya olabileceğiniz her türlü yasal veya hakkaniyete uygun hak ve hukuki çözüm yollarından feragat etmektesiniz.

Herhangi bir Kullanıcının veya Üçüncü Taraf Hizmetinin uygunsuz hareket ettiğini veya herhangi bir Davul Zurna Reklam Hizmetini diğer şekillerde istismar ettiğini düşünüyorsanız lütfen Davul Zurna Reklam müşteri hizmetlerini arayarak söz konusu Kullanıcıyı ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetini hemen tarafımıza bildiriniz. Bu konudaki bildiriminizin Davul Zurna Reklam'i herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altına sokmayacağını, Davul Zurna Reklam'in tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla anılan bildirimi değerlendirerek harekete geçebileceğini, harekete geçmekten imtina edebileceğini veya harekete geçmeden önce ek bilgi ve belge talebinde bulunabileceğini kabul etmektesiniz.

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Kanuni düzenlemeler mucibinde izin verilen en geniş kapsamda Davul Zurna Reklam ve yetkilileri, yöneticileri, hissedarları, çalışanları, bağlı kuruluşları ve/veya aracıları (1) herhangi bir içeriğe ait olan veya herhangi bir içerikte yer alan hata, yanlışlık veya sapmalardan; (2) Davul Zurna Reklam hizmetlerini kullanımınızla ilgili her türlü kişisel yaralanma veya maddi zararlardan; (3) sunucularımıza ve/veya herhangi bir kişisel bilgiye ve/veya bu kapsamda depolanan diğer bilgilere yetkisiz erişilmesinden veya bunların herhangi bir şekilde kullanılmasından; (4) Davul Zurna Reklam hizmetlerine gönderilen veya Davul Zurna Reklam hizmetlerinden alınan iletilerde yaşanan herhangi bir kesinti veya duraklamadan; (5) Davul Zurna Reklam hizmetlerinde yayınlanan, e-posta yoluyla gönderilen, iletilen veya başka şekillerde kullanıma sunulan herhangi bir içeriğin veya kullanıcı içeriğinin kullanılmasından veya görüntülenmesinden; (6) her türlü internet arızası, donanım arızası, elektrik kesintisi, grev, işçi-işveren anlaşmazlığı, ayaklanma, ihtilal, toplumsal kargaşa, iş gücü veya materyal kıtlığı, yangın, sel, fırtına, deprem, patlama, pandemi, doğal afet, savaş, terör, hükümet icraatı, mahkeme, temsilci veya hakem heyeti kararı veya üçüncü taraflarca âdem-i ifa; ve/veya (7) Davul Zurna Reklam hizmetlerinin tümünün veya hizmetlerden herhangi birinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan kullanım, veri, kâr, şerefiye kaybı ve diğer maddi olmayan kayıplar dâhil olmak üzere Davul Zurna Reklam’in makul kontrolü dışında meydana gelen sebeplerden kaynaklanan bilumum zarar/ziyan da dâhil olmak üzere her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya netice kabilinden doğan zararlar bakımından tarafınıza karşı herhangi bir yükümlülük altında tutulamaz.

Davul Zurna Reklam nezdinde oluşturmuş olduğunuz Kullanıcı Hesabı ve/veya İşletme Hesabı vasıtasıyla, Davul Zurna Reklam hizmetlerinden yararlanarak tarafınızca pazarlaması gerçekleştirilecek olan ürün ve/veya hizmetlerden Davul Zurna Reklam hiçbir surette sorumlu değildir.

Kullanıcı Ürünleriniz ve/veya e-ticaretle ilgili faaliyetleriniz, Kullanıcı Hesabınız ve/veya İşletme Hesabınızca yer verilen veya atıfta bulunulan her türlü tanıtım, içerik ve bunlarla ilgili yürürlükteki tüm kanunlara uymak, münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır. Bu platformun tarafımızca sağlanmasının yegâne amacı, sizlerin bireysel/ticari anlamda gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerdeki bilinirliğinizin arttırılmasıdır. Kullanıcı Ürünlerinizin herhangi bir fiili veya potansiyel alıcısıyla olan ilişkileriniz ve/veya gerçekleştirilen işlemlerinizle ilgimiz bulunmamaktadır.

11. TAZMİNAT

Davul Zurna Reklam'in, yetkililerinin, yöneticilerinin, hissedarlarının, çalışanlarının, bağlı kuruluşlarının ve aracılarının aşağıda sayılan sebeplerden kaynaklı her türlü tazminat talebini (zarar, yükümlülük, ziyan, sorumluluk, masraf, borç ve gider -avukat ücretleri de dâhil olmak üzere- dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. (1) İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya diğer herhangi bir Davul Zurna Reklam Koşulunun tarafınızca ihlal edilmesi; (2) her türlü telif hakkı, erişim hakkı, mülkiyet hakkı ve mahremiyet hakkı da dâhil olmak üzere, herhangi bir üçüncü taraf hakkının Kullanıcı Hesabınız veya içeriğinizden kaynaklı nedenlerle ihlale uğraması (3) Davul Zurna Reklam’in, yetkililerinin, yöneticilerinin, hissedarlarının, çalışanlarının, bağlı kuruluşlarının tarafınızca gerçekleştirilen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğraması

12. GENEL

12.1. Değişiklikler ve Güncelleştirmeler

Davul Zurna Reklam herhangi bir Davul Zurna Reklam hizmetini (veya bunlara ilişkin herhangi bir özelliği veya bunlar için uygulanan fiyatları) önceden haber vererek veya vermeksizin dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirme, askıya alma veya sonlandırma ve/veya herhangi bir nedenle Davul Zurna Reklam hizmetlerinden herhangi birine erişiminizi iptal etme (Davul Zurna Reklam hizmetleri ile bağlantılı olarak tarafınızca oluşturulmuş materyallerin tümünün kaldırılması da dâhil) ve/veya herhangi bir Davul Zurna Reklam koşulunu dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirebilme hakkına sahiptir. Davul Zurna Reklam hizmetlerinin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya sona erdirilmesine ilişkin olarak Davul Zurna Reklam’in size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir yükümlülüğünün bulunmayacağını kabul etmektesiniz. Bu tür değişikliklerin ek ücretler ödenmesini gerektirmesi halinde, bu ücretler ilgili değişiklikler etkinleştirilmeden önce tarafınıza bildirilecektir. Anılan ücretleri ödememeniz veya ödemeyi reddetmeniz halinde (tamamen Davul Zurna Reklam’in takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla) Kullanıcı Hesabınızı iptal edebilir, söz konusu değişiklikleri etkinleştirmeksizin o tarih itibarıyla güncel olan Davul Zurna Reklam hizmetlerinizi desteklemeye devam edebilir veya tarafınıza alternatif hizmetler sağlayabiliriz.

12.2. İlgili Kanun ve Yargı Yeri; Toplu Davadan Feragat

Davul Zurna Reklam Koşulları, bu koşullar kapsamında sağlanan haklar ve hukuki çözüm yolları ve bunlarla ve/veya Davul Zurna Reklam hizmetleriyle, bunların yorumlanması, ihlali, sonlandırılması veya geçerliliği ile ilintili olan her türlü tazminat talebi ve ihtilaf, Davul Zurna Reklam Koşullarından veya ilgili herhangi bir işlem veya satın alma işleminden doğan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ilişkiler, kanunların ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın her bakımdan sadece ve münhasıran Türkiye Cumhuriyeti'nin iç maddi hukuk düzenine tabi olacak, buna göre yorumlanacak ve uygulanacaktır.

Söz konusu tazminat talepleri ve ihtilafların tümü İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bulunan yetkili bir mahkemeye sevk edilecek olup, burada, anılan talep ve ihtilafların münhasıran bu mahkemeler tarafından çözüme kavuşturulmasına onay vermektesiniz.

İlgili kanunlara uygun olmak kaydıyla, Davul Zurna Reklam ve sizin aranızdaki tüm ihtilaflar öncelikle bireysel olarak taraflar arasında sulh olunarak çözümlenmeye çalışılacak olup, toplu (seri) davanın (veya başkaları adına bir grup veya temsilci tarafından yürütülen diğer herhangi bir yasal takibin) bir şikâyetçisi veya üyesi sıfatıyla Davul Zurna Reklam'ten herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmayacağınızı taahhüt etmektesiniz.

12.3. Bildirimler

Aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanarak tarafınıza bildirimde bulunabiliriz: (1) Davul Zurna Reklam Web Sitesi, Kullanıcı Hesabı veya İşletme Hesabı bünyesinde veya başka bir yerde konumlandırılacak bir afiş veya açılır pencere de dâhil olmak üzere Davul Zurna Reklam hizmetleri vasıtasıyla; (2) tarafımıza vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilecek olan e-posta mesajı yoluyla ve/veya (3) tarafımıza sağlamış olduğunuz herhangi bir telefon numarası veya posta adresi de dâhil olmak üzere diğer herhangi bir yolla. Bildirimde aksi belirtilmediği müddetçe, Davul Zurna Reklam'in tarafınıza iletmiş olduğu bildirim, yukarıda anılan yöntemlerden herhangi biri kullanılarak yayınlanması veya gönderilmesini takiben yirmi dört (24) saat sonra alınmış ve geçerli olarak addedilecektir.

12.4. Anlaşmanın Bütünlüğü

İşbu Kullanım Koşulları ve Davul Zurna Reklam'in tarafınıza iletmiş olduğu tüm diğer hukuki bildirimler ve ücret bildirimleri ile birlikte, sizlerle Davul Zurna Reklam arasındaki anlaşmanın bütününü teşkil eder.

12.5. Devir

Davul Zurna Reklam, onayınız olmaksızın ve tarafınıza önceden bildirimde bulunmaksızın bu koşullar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini ve Davul Zurna Reklam hizmetlerine ve/veya Lisanslı İçeriğe ilişkin mülkiyet haklarını bir üçüncü tarafa devredebilir. Bu koşullar kapsamındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi önceden Davul Zurna Reklam'ten yazılı onay almaksızın devir veya temlik edemezsiniz. Davul Zurna Reklam'in önceden alınacak açık ve yazılı onayı olmaksızın yapılacak her türlü devir veya devir girişimi geçersiz addedilir.

12.6. Hükümlerin Bölünebilirliği ve Feragat

Davul Zurna Reklam Koşullarında yer alan herhangi bir hükmün yargı yetkisini haiz bir mahkeme tarafından geçersiz, kanuna aykırı, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz addedilmesi halinde, söz konusu hüküm bölünebilir olarak değerlendirilir ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Davul Zurna Reklam Koşullarının herhangi birine ilişkin bir ihlal veya temerrütten feragat edilmesi, daha önce yapılan veya daha sonra yapılacak olan herhangi bir ihlal veya temerrütten feragat olarak addedilmez.

Vakit kaybetmeden bizi arayın

Herhangi bir şeye ihtiyacımız olduğunda ilk sorduğumuz taraf internettir, gerek google,facebook, instagram yada herhangi farklı internet mecrası. Bu nedenle dijital pazarlama ve reklama ağırlık veren işletmeler herzaman daha geniş müşteri kitlesine ulaşabilmiştir.

info@davulzurnareklam.com
+90 532 320 75 45